Ik schrijf dus ik besta!

Thesis

Cuyvers, G. (1985). De maatschappelijke victimisering van slachtoffers van misdrijven. Doctoraatsproefschrift Criminologie. K.ULeuven.

Cuyvers, G. (1973). Criteria en waardensystemen binnen de jeugdrechtbank. Licentiaatsproefschrift. Criminologie. K.ULeuven.

Cuyvers, G. (1975). De sexuele ouderling-kind relatie. Familiale en sexuologische wetenschappen K.ULeuven.