Ik schrijf dus ik besta!

Thesis

  1. Cuyvers, G. (1985). De maatschappelijke victimisering van slachtoffers van misdrijven. Doctoraatsproefschrift Criminologie. K.ULeuven.
  2. Cuyvers, G. (1973). Criteria en waardensystemen binnen de jeugdrechtbank. Licentiaatsproefschrift. Criminologie. K.ULeuven.
  3. Cuyvers, G. (1975). De sexuele ouderling-kind relatie. Familiale en sexuologische wetenschappen K.ULeuven.