Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Boeken

 

 1. Cuyvers, G. (1977). Ontwikkelingspsychologie. Leuven:  Acco
 2. Cuyvers, G. (1978). Psychopathologie. Leuven: Acco
 3. Cuyvers, G. (1980). Groei tot bevrijding.  Leuven: Acco
 4. Cuyvers, G. (1981). Tussen beleving en werkelijkheid. Leuven: Acco
 5. Cuyvers, G. (1985). Integrale kwaliteitszorg. Leuven: Acco
 6. Cuyvers, G. (1977). Algemene psychologie. Leuven: Acco
 7. Cuyvers, G. (1986). Organisatiekunde. Leuven: Acco
 8. Cuyvers, G.  (1986). De maatschappelijke marginalisering van slachtoffers van misdrijven.  Antwerpen: Kluwer
 9. Cuyvers, G. (1987). De psychische stoornis. Leuven: Acco
 10. Cuyvers, G. (1988). Slachtoffers van misdrijven. Leuven: Acco
 11. Cuyvers, G. (1991). Integrale kwaliteitszorg. Werken aan kwaliteit in profit en non-profit-sector. Leuven: Acco
 12. Cuyvers, G. (1993). Gedrag als menselijke ervaring. Leuven: Wolters
 13. Cuyvers, G. (1994). Psychopathologie. Leuven: Wolters
 14. Cuyvers, G. (1994). Wie denk jij dat je bent?  Antwerpen: Coda
 15. Cuyvers, G.  (1995). Organisatiekunde. Praktijktheorie voor non-profitorganisaties.  Leuven: Wolters
 16. Cuyvers, G. (Red.) (1997). De lijdende mens. De beleving van ziekte. Leuven: Acco
 17. Cuyvers, G. (Red.) (1997). Een caleidoscoop van geweld. Leuven: Acco
 18. Cuyvers, G. (1998). Methode voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs.  Geel: TRIS
 19. Brodala, J., Cuyvers, G Van den Eeckhaut, G. (Red.) (1999). Kanttekeningen, bouwen aan kansen op recht en  toegang. Leuven: Garant.
 20. Cuyvers, G. (1999). Op de vleugels van de hoop. Antwerpen: Standaard
 21. Cuyvers, G. (1999). Succesvol veranderen, Permanente organisatieontwikkeling als uitdaging. Tielt: Lannoo
 22. Cuyvers, G. (1999). Jef Sleeckx, de kracht van het individu. Gent: Globe
 23. Cuyvers, G. (1999). Kwaliteit in onderwijsondersteunende diensten. Geel:  TRIS
 24. Cuyvers, G. (2000). Methode voor kwaliteitsverbetering van het secundair onderwijs. Geel: TRIS
 25. Cuyvers, G. (1999). Methode pour l’amélioration des universités et de l’enseignement superieur selon le modele EFQM. Geel: TRIS
 26. Cuyvers, G.  (2000). Methode voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs – versie 4.0. Geel: TRIS
 27. Cuyvers, G. (2001).  Methode voor de kwaliteitsverbetering van de internationalisering van het hoger onderwijs. Geel: TRIS.
 28. Cuyvers, G. (2001). Psychopathologie. Deurne: Wolters Plantijn.
 29. Cuyvers, G. (2002). Methode voor de kwaliteitsverbetering van het hoger         onderwijs. Vlaamse versie. Geel: TRIS
 30. Cuyvers, G. (2002). Kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs. Leuven: Garant.
 31. Cuyvers, G. (Red.) (2002). Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Geel: Campinia.
 32. Cuyvers, G. (2003). Methode voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs – Casus Thomas Morus Hogeschool. Geel: TRIS.
 33. Cuyvers, G. (2003). Methode voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs – Scoreboek. Geel: TRIS.
 34. Cuyvers, G. (2003). Integrale organisatieverandering. Soest: Nelissen.
 35. Cuyvers, G. (2004). TRIS-instrument – Deutsche Version. Geel: TRIS.
 36. Cuyvers, G. (2004). Kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs. Geel:  TRIS.
 37. Cuyvers, G. & Pintelon, A. (2006). Marginalisering van zorgbehoevende ouderen. Contouren voor een inclusief beleid in de thuiszorg. Leuven: Alta.
 38. Cuyvers, G. (2007). Zorgen voor kwaliteit. Leuven: LannooCampus.
 39. Cuyvers, G. (2007). Kwaliteitsvol werken in werkgroepen, teams en raden. 2007. Geel: TRIS.
 40. Cuyvers, G. (2008). Psychologie, van ervaring tot gedrag. Leuven: Alta.
 41. Cuyvers, G. (2009). Het zelfbeeld. De mens in dialoog met zichzelf en de wereld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 42. Brodala, J., Cuyvers, G., Deville, A., Van den Eeckhaut, G. (Red.) (2009). Met een dubbele lus. Antwerpen: Garant.
 43. Baeten, J., Cuyvers,G., van Huffel, R., Van Looveren, R. (2010). Kijkwijzer voor kwaliteitsontwikkeling. Tris secundair onderwijs. Geel: Campinia Media.
 44. Baeten, J., Cuyvers,G., van Huffel, R., Van Looveren, R. (2010). Kijkwijzer voor kwaliteitsontwikkeling. Tris secundair onderwijs - Scholengemeenschap. Geel: Campinia Media.
 45. Baeten, J.,  Cuyvers, G., Van Huffel, R., Van Looveren,R. (2010). TRIS 2010 secundair. Geel: Campinia Media.
 46. Cuyvers, G. (2012). Organisatiekunde. Mechelen: Plantyn.
 47. Cuyvers, G. (2013). Psychopathologie. Mechelen: Plantyn.
 48. Cuyvers, G. (2018). Macht en onmacht van haat. Turnhout: Gompel @ Svacina