Ik schrijf dus ik besta!

Artikels

4.1 ARTIKELS in gereviewde tijdschriften

 1. Cuyvers, G. (1976). Een problematische reactie op een ongewone relatie.  Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, 18(4), 49-63.
 2. Cuyvers, G. (1976). De affectieve relatie bejaarde-kind. Streven. 44(11), 128-136.
 3. Cuyvers, G. (1977). De psychologie aan de sociale school. Volksopvoeding, 26(2), 73-83.
 4. Cuyvers, G. (1977). Humanistische psychologie en biologie. Streven, 45(5), 731-742.
 5. Cuyvers, G. (1979). Psychologie en marxisme. Intermediair. 10(15), 21-23;
 6. Cuyvers, G. (1979). Psychologie en marxisme. Deel 2. Intermediair.  17(11), 11-14.
 7. Cuyvers, G. (1979). De bejaardheid in kritisch perspectief. Volksopvoeding, 28(4), 256-281.
 8. Cuyvers, G. (1982). Het slachtoffer zwijgt als vermoord.  Intermediair. 11-13.
 9. Cuyvers, G. (1985). De ideologische functie van de verslaggeving over levensdelicten. Massacommunicatie. 8(5), 174-185.
 10. Cuyvers, G. (1986). De victimisatie van het slachtoffer door de media.  Tijdschrift voor Criminologie, 28(1), 31-40.
 11. Cuyvers, G. (1987). Werkloosheid, bevrijding of bedreiging? De Gids op maatschappelijk gebied, 78(1), 29-46.
 12. Cuyvers, G. (1988). Integrale kwaliteitszorg in de welzijnssector. Management voor non-profit-organisaties. 4. 1-18. 
 13. Cuyvers, G. (1988). Oudermishandeling : verborgen slachtoffers. De Gids op maatschappelijk gebied. 79(9), 697-709.
 14. Cuyvers, G. (1989). Een integrale zorg voor kwaliteit. Impuls, 19(2), 57-63.
 15. Cuyvers, G. (1989). Motiveren van medewerkers. Management voor non-profit-organisaties. 6, 1-10.
 16. Cuyvers, G. (1990). Burnout : uitgeblust in het beroep. Management voor non-profit-organisaties, 8, 1-12.
 17. Cuyvers, G. (1997). Zorg op maat in de bejaardenzorg.  Tijdschrift voor Welzijnswerk, 21(207), 39-54.
 18. Cuyvers, G. (1998). TRIS – Evalueren in het hoger onderwijs. Newsletter Quality, 48,4. 
 19. Cuyvers, G. (1999). Integrale kwaliteitszorg. Management Non-profit, Actuele Informatie, feb. 
 20. Cuyvers, G. (1999). Seksualiteit na de vijftig. Leesidee, 6(5), 408-409.
 21. Cuyvers, G. (1999). Een psychologische analyse van armoede. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 23(2), 27-36.
 22. Cuyvers, G. (1999). Kwaliteitszorg in de non-profit sector. Management  Non-profit, 29, 141-186.
 23. Cuyvers, G. (2001). TRIS- methode voor kwaliteitsverbetering van het secundair onderwijs. Schoolleiding en begeleiding, 34, 63-84. 
 24. Cuyvers, G. (2001). TRIS en EFQM: een vergelijking van de vernieuwingen. Newsletter Quality, 78(9), 3-7. 
 25. Cuyvers, G. (2001). Falend Leiderschap 1. Newsletter Quality, 79, 3-5. 
 26. Cuyvers, G. (2001). Falend Leiderschap 2 . Newsletter Quality, 80, 7-9. 
 27. Cuyvers, G. (2002). Falend Leiderschap 3. Newsletter Quality, 81, 1-3. 
 28. Cuyvers, G. (2002). Hoe medewerkers motiveren? Antwoordgids VZW. 20.10.42. 
 29. Cuyvers, G. (2002). Gemotiveerde medewerkers: een uitdaging voor elke leidinggevende in organisatie. Management Non-Profit , 39, 91-120. 
 30. Cuyvers, G. (2002). Burnout en bevlogenheid: maakt arbeid ziek?  management Non-profit, 39, 45-53. 
 31. Cuyvers, G. (2004). TRIS Methode voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs naar het EFQM model. Kwaliteitszorg in het onderwijs, 6, 91-110. 
 32. Cuyvers, G. (2006). Zorgvragende ouderen en hun zorgverleners. Welzijnsgids, 62, oktober, 1-24.
 33. Cuyvers, G. (2007). De zorgverlening aan zorgbehoevende ouderen als relationele praktijk. Welzijnsgids, 64, april, 69-86.
 34. Cuyvers, G. (2007). Oud worden in een vreemd land. Allochtone ouderen en hun behoeften. Welzijnsgids, 64, april, 23-42.
 35. Cuyvers, G. (2008). Bezorgd om allochtone ouderen? Alert, 33, februari, 20-27.  
 36. Cuyvers, G. (2009). Van kwaliteitsbeoordeling naar kwaliteitsontwikkeling, van defaitisme naar droom. H-ogelijn, 17(1), 26-30.
 37. Cuyvers, G. (2009). Kwetsbare ouderen. Welzijnsgids, 65, april, 51-74.
 38. Cuyvers, G. (2010). Scoren met kwaliteit. Kwaliteitszorg in het Onderwijs, 10
 39. Cuyvers, G. (2010). Evolving to competence based social work training.  Alternativas Cuadernos de Trabajo Social, 16, 29-42.
 40. Groenen, A., & Cuyvers., G. (2010). Hulpverleners klampen aan bij partnergeweld. Alert, 36,(3), 36-43.
 41. Cuyvers, G. (2010). Appreciative inquiry as a foundation for quality development. Journal of Research and Social. Intervention [Revista de cercetare si interventie sociala],39,  39-52. 
 42. Cuyvers, G. (2010). Travail social: le développement dans un réseau de pratiqes relationelles. Pensee plurielle, 3(25), 107-121.
 43. Cuyvers, G. (2011). Developing people in a network of relational practices: reflections on the role of social work education. European Social Work november – online. 1-14. doi.org/10.1080/13691457.2011.620566.
 44. Cuyvers, G. Thomese, F., Van Tilburg, T. (2018). Participation Narratives of Third Age Adults: Their Activities, Motivations and Expectations Regarding Civil Society Organisations. Journal of Aging Studies. 1-14. doi.org/10.1016/j.jaging.2018.05.003.
 45. Cuyvers, G. (2020). Moderne Slavernij, crimineel, actueel en nabij. De Gids op Maatschappelijk Gebied, 111(6), 37-44. 
 46. Cuyvers, G. (2020). Cultural context and social engagement of Third Age adults. American Journal of Aging Science and Research. 1(1), 23-23.
 47. Cuyvers, G. (2021). Verdrijving, uitsluiting en wat volgt er nog? De gevolgen van gentrificatie voor ouderen. De Gids op Maatschappelijk Gebied, 112(2), 32-39.
 48. Cuyvers, G. (2023). Europese belangenbehartiging voor ouderen: AGE Platform Europe. Geron, juni, 
 49. Cuyvers, G. (2023). Slavernij behoort helemaal niet tot het verleden, het is een groeiend probleem. De Gids op Maatschappelijk Gebied, 114, 

4.2 Artikels in boeken

50. Cuyvers, G. (1990). Hefbomen voor kwaliteitsverbetering in welzijnsdiensten. in : Niet-commerciëel management. Brussel. Ced Samsom. 127-142.

51. Cuyvers, G. Het zelfbeeld van de oudere mens. Gerontologie, deel 2. 1991.Brussel . Studiecentrum Open Onderwijs. 75-97.

52. Cuyvers, G. De beleving van geweld. in : Cuyvers, G. (Red). – Een caleidoskoop van geweld. Leuven. 1997. Acco.

53. Cuyvers, G. Beleving van ziekte.Cuyvers, G.(Red) – De lijdende mens. De beleving van ziekte. Leuven. 1997. Acco

54. Cuyvers, G. (1999) De psychologische analyse van armoede. Brodala, J., Cuyvers, G Van den Eeckhaut, G.( Red.). Kanttekeningen, bouwen aan kansen op recht en toegang. Leuven, Garant.

55. Cuyvers, G. (2000). De rol van leiderschap in het opzetten van een kwaliteitstraject. Van Wing, T. Vormen van leiderschap. Brussel, VCVO.

56. Cuyvers, G. (2005). Marginalisierung und relationale Praktiken. In: Egger de Campo, M. & Posch, K. Strategien gegen soziale Ausgrenzung alter Menschen. Graz: FH Joanneum.

57. Cuyvers, G. (2005). Services for the elderly in Belgium. ICare services for the elderly: state of the art and perspectives. Proceedings of the Seminar Fano, 4th November 2004.

58. Cuyvers, G. (2006). Les rides de l’immigration: de regard du chercheur. Bien vieillir à Bruxelles: de rides de L’immigration. Commission communautaire commune de Bruxelles-Capital. 36-42

59. Cuyvers, G. (2008) Een schets van 35 jaar departement Sociaal Werk.  Door de opleiding geraakt. Departement Sociaal Werk – Katholieke Hogeschool Kempen Geel.

60. Cuyvers, G. (2008). Waarderend onderzoek als motor van kwaliteitsontwikkeling in de social profit. Social Profit Jaarboek. Antwerpen Standaard Uitgeverij, p. 71-75.

61. Cuyvers, G., Lommelen, L. Kayaert, L. (2009). Ouderen en empowerment.. Is er echt wel een nood? Het Omega I onderzoek;.  Geenen.K. (2009). Mag ik ook wat zeggen? Empoweren van ouderen ineen woon- en zorgcentrum. Antwerpen: Garant

62. Baldewijns, L., Cuyvers, G., (2009) De definitieve verankering in de organisatie. In: Geenen.K. (2009). Mag ik ook wat zeggen? Empoweren van ouderen ineen woon- en zorgcentrum. Antwerpen: Garant.

63. Cuyvers, G. (2009). Sociaal hoger onderwijs: ontwikkelen in een netwerk van relationele praktijken.  Brodala, J., Cuyvers, G., Deville, A., Van den Eeckhaut, G. (Red.) Met een dubbele lus. Antwerpen – Garant.

64. Cuyvers, G. (2012) De zorg voor ouderen met een andere herkomst als uitdaging en kans voor de hele gemeenschap. Koning Boudewijnstichting (2012) De brug van onderzoek naar beleid. Brussel.

4.3 Andere

65. Cuyvers, G. (2016). Reflecties op de ouderenzorg van de toekomst. Kontact: http://www.kon-tact.be/

66. Cuyvers, G. (2001). Organisatieverandering, van bedreiging tot uitdaging, kansen en risico’s. Aalst: Lezing Congres ‘Management in a changing world’. Katholieke Hogeschool Sint Lieven.

67. Cuyvers, G. (2002). Organisatieverandering als permanente uitdaging. Tekst voor studiedag Wetenschappelijke Bibliotheken –Ufsia Antwerpen.

68. Cuyvers, G. (2006). Quality development as a relational practice. Integrating for Excellence. Sheffield, Sheffield Hallam University.

69. Cuyvers, G. (2023). Cuyvers, G. (2023). Hoop voor de rechten van ouderen. Doorbraak, 22 maart.

70. Cuyvers, G. (2023). Hoe de klimaatveranderingen de rechten van ouderen bedreigen. Doorbraak, 4 mei. 

71. Cuyvers, G. (2023). Negatieve overtuigingen maken ouder wordende mensen ziek. Doorbraak, 26 april. 

72. Cuyvers, G. (2023). Oudermishandeling vraagt structurele oplossingen. De Wereld Morgen, 27 juni.