Ik schrijf dus ik besta!

Artikels

4.1 ARTIKELS in gereviewde tijdschriften

Cuyvers, G. (1976). Een problematische reactie op een ongewone relatie. in: Nederlands Tijdschrift voor Criminologie. 18,4,49-63.
Cuyvers, G. (1976). De affectieve relatie bejaarde-kind. in: Streven. 44,11,128-136.
Cuyvers, G. (1977). De psychologie aan de sociale school. in: Volksopvoeding.26,2,73-83.
Cuyvers, G. (1977). Humanistische psychologie en biologie. In: Streven. 45,5,731-742.
Cuyvers, G. (1979). Psychologie en marxisme. in: Intermediair. 10,15,21-23;17,11,11-14.
Cuyvers, G. (1979). De bejaardheid in kritisch perspectief. in: Volksopvoeding. 28,4,256-281.
Cuyvers, G. (1982). Het slachtoffer zwijgt als vermoord. in: Intermediair. 11-13.
Cuyvers, G. (1985). De ideologische functie van de verslaggeving over levensdelicten. in : Massacommunicatie. 8,5,174-185.
Cuyvers, G. (1986). De victimisatie van het slachtoffer door de media. 28,1,31-40. Ts Criminologie.
10. Cuyvers, G. (1987). Werkloosheid, bevrijding of bedreiging? in : de Gids op maatschappelijk gebied. 78,1,29-46.
Cuyvers, G. (1988). Integrale kwaliteitszorg in de welzijnssector. in : Management voor non-profit-organisaties. 4.1
Cuyvers, G. (1988). Oudermishandeling : verborgen slachtoffers. in : De Gids op maatschappelijk gebied. 79,9.
Cuyvers, G. (1989). Een integrale zorg voor kwaliteit. in : Impuls : 19,2,57-63.
Cuyvers, G. (1989). Motiveren van medewerkers. in : Management voor non-profit-organisaties. 6,1-10.
Cuyvers, G. (1990). Burnout : uitgeblust in het beroep. in : Management voor non-profit-organisaties. 8,1-12.
Cuyvers, G. (1990). Hefbomen voor kwaliteitsverbetering in welzijnsdiensten. in : Niet-commerciëel management. Brussel. Ced Samsom. 127-142.
Cuyvers, G. (1991). Het zelfbeeld van de oudere mens. in : Gerontologie, deel 2. Brussel . Studiecentrum Open Hoger Onderwijs. 75-97.
Cuyvers, G. (1997). Zorg op maat in de bejaardenzorg. in : Tijdschrift voor Welzijnswerk : 21,39-54.
Cuyvers, G. (1997). De beleving van geweld. in : Cuyvers, G. (Red). – Een caleidoskoop van geweld. Leuven: Acco.
Cuyvers, G. (1997). Beleving van ziekte. in : Cuyvers, G.(Red) – De lijdende mens. De beleving van ziekte. Leuven: Acco.
Cuyvers, G. (1998). TRIS – Evalueren in het hoger onderwijs. in : Newsletter Quality, 48,4.
Cuyvers, G. (1999). Integrale kwaliteitszorg. in: Management Non-profit, Actuele Informatie, feb.
Cuyvers, G. (1999). Seksualiteit na de vijftig. In: Leesidee, 6,5, p 408-409.
Cuyvers, G. (1999). Een psychologische analyse van armoede. in: Tijdschrift voor Welzijnswerk : 23,2.
Cuyvers, G. (1999). De psychologische analyse van armoede. In: Brodala, J., Cuyvers, G Van den Eeckhaut, G.(Red.) Kanttekeningen, bouwen aan kansen op recht en toegang. Leuven, Garant.
Cuyvers, G. (2000). De rol van leiderschap in het opzetten van een kwaliteitstraject. In : Van wing, T. Vormen van leiderschap. Brussel, VCVO.
Cuyvers, G. (2001). TRIS- methode voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. in: Schoolleiding en begeleiding.
Cuyvers, G. (2001). Organisatieverandering, van bedreiging tot uitdaging, kansen en risico’s. Aalst: Lezing Congres ‘Management in a changing world’. Katholieke Hogeschool Sint Lieven, 22 p.
Cuyvers, G. (2001). TRIS en EFQM: een vergelijking van de vernieuwingen. in: Newsletter Quality, 9,78,3-7.
Cuyvers, G. (2001). Falend Leiderschap. Newsletter Quality.
Cuyvers, G. (2002). Hoe medewerkers motiveren? In: Antwoordgids VZW. 20.10.42.
Cuyvers, G. (2002). Gemotiveerde medewerkers: een uitdaging voor elke leidinggevende in organisatie. In Management Non-Profit.
Cuyvers, G. (2002). Burnout en bevlogenheid: maakt arbeid ziek? In: management Non-profit.
Cuyvers, G. (2002). Organisatieverandering als permanente uitdaging. Tekst voor studiedag Wetenschappelijke Bibliotheken –Ufsia Antwerpen.
Cuyvers, G. (2004). TRIS Methode voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs naar het EFQM model. In: Schoolleiding en beleid.
Cuyvers, G. (2005). Marginalisierung und relationale Praktiken. In: Egger de Campo, M. & Posch, K. Strategien gegen soziale Ausgrenzung alter Menschen. Graz: FH Joanneum.
Cuyvers, G. (2005). Services for the elderly in Belgium. In: Care services for the elderly: state of the art and perspectives. Proceedings of the Seminar Fano, 4th November 2004.
Cuyvers, G. (2006). Zorgvragende ouderen en hun zorgverleners. In: Welzijnsgids, 62, oktober,1-24.
Cuyvers, G. (2006). Quality development as a relational practice. In: Integrating for Excellence. Sheffield, Sheffield Hallam University, 15 p.
Cuyvers, G. (2007). De zorgverlening aan zorgbehoevende ouderen als relationele praktijk. In: Welzijnsgids, 64, april, 69-86.
Cuyvers, G. (2007). Oud worden in een vreemd land. Allochtone ouderen en hun behoeften. In: Welzijnsgids, 64, april, 23-42.
Cuyvers, G. (2008). Bezorgd om allochtone ouderen? In: Alert, 33, februari.
Cuyvers, G. (2008). Een schets van 35 jaar departement Sociaal Werk. in: Door de opleiding geraakt. Departement Sociaal Werk – Katholieke Hogeschool Kempen Geel .
Cuyvers, G. (2008). Waarderend onderzoek als motor van kwaliteitsontwikkeling in de social profit. in: Social Profit Jaarboek. Antwerpen Standaard Uitgeverij, p. 71-75.
Cuyvers, G. (2009). Van kwaliteitsbeoordeling naar kwaliteitsontwikkeling, van defaitisme naar droom. In: H-ogelijn, 17.1,p 26-30.
Cuyvers, G. (2009). Kwetsbare ouderen. In: Welzijnsgids, 65, april, p51-74.
Cuyvers, G. (2010). Scoren met kwaliteit. In: Kwaliteitszorg in het Onderwijs.
Cuyvers, G. (2010). Evolving to competence based social work training. In: “Alternativas Cuadernos de Trabajo Social”. 16, p.29-42.
Groenen, A., & Cuyvers., G. (2010). Hulpverleners klampen aan bij partnergeweld. In: Alert,36,1, p.36-43.
Cuyvers, G. (2010). Appreciative inquiry as a foundation for quality development. In: Journal of Research and Social. Intervention [Revista de cercetare si interventie sociala] 2010.
Cuyvers, G. (2010). Travail social: le développement dans un réseau de pratiqes relationelles. In: Pensee plurielle, 2010,3, 25, p107-121.
Cuyvers, G. (2011). Developing people in a network of relational practices: reflections on the role of social work education. European Social Work november – online.

Cuyvers, G. Thomese, F., Van Tilburg, T. (2018). Participation Narratives of Third Age Adults: Their Activities, Motivations and Expectations Regarding Civil Society Organisations. Journal of Aging Studies.

Cuyvers, G. (2020). Moderne Slavernij, crimineel, actueel en nabij. De Gids op Maatschappelijk Gebied

Cuyvers, G. (2020). Cultural context and social engagement of Third Age adults. American Journal of Aging Science and Research. 1(1), 23-23

Cuyvers, G. (2021). Verdrijving, uitsluiting en wat volgt er nog? De gevolgen van gentrificatie voor ouderen. De Gids op Maatschappelijk Gebied.

4.2 Artikels in boeken

Cuyvers, G. Het zelfbeeld van de oudere mens. in : Gerontologie, deel 2. 1991.Brussel . Studiecentrum Open Hoger Onderwijs. 75-97.
Cuyvers, G. De beleving van geweld. in : Cuyvers, G. (Red). – Een caleidoskoop van geweld. Leuven. 1997. Acco
Cuyvers, G. Beleving van ziekte. in : Cuyvers, G.(Red) – De lijdende mens. De beleving van ziekte. Leuven. 1997. Acco
Cuyvers, G. (1999) De psychologische analyse van armoede. In: Brodala, J., Cuyvers, G Van den Eeckhaut, G.( Red.)Kanttekeningen, bouwen aan kansen op recht en toegang. Leuven, Garant
Cuyvers, G. (2000) De rol van leiderschap in het opzetten van een kwaliteitstraject. In : Van Wing, T. Vormen van leiderschap. Brussel, VCVO.
Cuyvers, G. (2006). Les rides de l’immigration: de regard du chercheur. In : Bien vieillir à Bruxelles: de rides de L’immigration. Commission communautaire commune de Bruxelles-Capital. 36-42
Cuyvers, G. (2008) Een schets van 35 jaar departement Sociaal Werk. in: Door de opleiding geraakt. Departement Sociaal Werk – Katholieke Hogeschool Kempen Geel
Cuyvers, G., Lommelen, L. Kayaert, L. (2009). Ouderen en empowerment.. Is er echt wel een nood? Het Omega I onderzoek;. In: Geenen.K. (2009). Mag ik ook wat zeggen? Empoweren van ouderen ineen woon- en zorgcentrum. Antwerpen: Garant
Baldewijns, L., Cuyvers, G., (2009) De definitieve verankering in de organisatie. In: Geenen.K. (2009). Mag ik ook wat zeggen? Empoweren van ouderen ineen woon- en zorgcentrum. Antwerpen: Garant.
Cuyvers, G. (2009). Sociaal hoger onderwijs: ontwikkelen in een netwerk van relationele praktijken. In: Brodala, J., Cuyvers, G., Deville, A., Van den Eeckhaut, G. (Red.) Met een dubbele lus. Antwerpen – Garant.
Cuyvers, G. (2012) De zorg voor ouderen met een andere herkomst als uitdaging en kans voor de hele gemeenschap. In: Koning Boudewijnstichting (2012) De brug van onderzoek naar beleid.Brussel.

4.3 Andere

1. Cuyvers, G. (2016). Reflecties op de ouderenzorg van de toekomst. Kontact: http://www.kon-tact.be/