Ik schrijf dus ik besta!

Rapporten

4.5 Interne rapporten

Cuyvers, G. (1987) Eerstejaarsstudenten in het Sociaal Hoger Onderwijs – een verkennend onderzoek. Geel: H.I.Kempen
Cuyvers, G. (1989) Het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Een analyse van de tijdsbesteding. Geel: H.I.Kempen
Cuyvers, G. (1992) Kijkgedrag en behoeften van televisiekijkers in de Kempen. Geel: H.I.Kempen.
Cuyvers, G. (1992) Het studentenprofiel in de sociale hogeschool. Eindrapport. Brussel: NVKHO.
Cuyvers, G. (1996) Ouderen en zorgvoorziening. Verwachtingen van toekomstige bejaarden. Geel: KHK.
Cuyvers, G. (1998) Onderzoek naar de invloed van wijzigende materiële omstandigheden op het gedrag van dementerende bejaarden in een intramurale setting. Geel:KHK.
Cuyvers, G. & Opsteyn, A. (1998) Ruimtelijke kwaliteit voor het hart van Geel. Verwachtingen van de Geelse bevolking. Geel: KHK.
Cuyvers, G. & Kavs, J. (2000) De concrete invulling van de functie animatie in rusthuizen. Brussel: Ministerie Vlaamse Gemeenschap.
Cuyvers, G. & Kavs, J. (2001) De behoeften en verwachtingen van allochtone bejaarden. Brussel: Ministerie Vlaamse Gemeenschap.
Cuyvers, G. (2002) Voorwaarden voor een succesvolle invoering van kwaliteitszorg. Geel: KHK.
Cuyvers, G. & Pintelon, A. (2002) Het beeld over zorgberoepen. Brussel: Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Algemeen Welzijnsbeleid.
Cuyvers, G. & Pintelon, A. (2003) Documentation of the services for the aged at risk of marginalization in Belgium. KHK: Geel.
Cuyvers, G. & Pintelon, A. (2003) Diensten voor ouderen die zelfstandig wonen in België. KHK: Geel.
Cuyvers, G. & De Clerck, A (2005) Psychologische noden van zorgvragende ouderen en hun zorgverleners. Geel: Campinia Media.7
Egger de Campo, M., Baumgartner, R. en Cuyvers, G. (2005) Instructive Deviance – Interaction between Users and Service Providers. Graz: Compass.
Cuyvers, G., Geudens, L. Wuestenbergs. V . (2008) Kwetsbare ouderen in de provincie Vlaams-Brabant. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.
Cuyvers, G. & Pintelon, A. (2009) Ouder wordende mensen en hun kansen tot empowerment. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.
Demaerschalk, E., Hermans,K. , Van Audenhove, C., Cuyvers, G. (2010) Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG. Leuven: Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin.
Groenen, A., & Cuyvers, G. (2009). Aanklampende hulpverlening bij partnergeweld. Een explorerend onderzoek in drie CAW’s. Geel: Campinia Media.
Lommelen, L. & Cuyvers, G. (2010). Mantelzorgers geprangd tussen doorzetten of afhaken. Geel: Campinia Media.