Ik schrijf dus ik besta!

OPLEIDING

 Secundair onderwijs

 • Latijn-Grieks – Sint Jan Berchmanscollege Mol– diploma juni 1969

 Hoger Onderwijs

 • Doctor Criminologie – K.U. Leuven – 1985
 • Licentiaat Familiale en Seksuologische Wetenschappen – K.U. Leuven – 1975
 • Licentiaat Criminologie – K.U. Leuven – 1973
 • Baccalaureus in de Filosofie – K.U. Leuven – 1973
 • Geaggregeerde Secundair Onderwijs – K.U. Leuven – 1973

 Bijkomende vorming

 • Apprectiative Leadership – Copenhagen – 2012
 • Advanced English course – Edinburgh – 2007
 • Appreciative Inquiry – Cleveland US – 2006
 • Appreciative Inquiry – Zwolle Nederland –  2005
 • Balance Scorecard – BTQM Brussel – 2001
 • Senior Assessor EFQM – EFQM Brussels -1998
 • Assessor EFQM – EFQM Brussels – 1996
 • Statistiek – K.U Leuven – 1982

LOOPBAAN

Huidige situatie

 • Gepensioneerd sinds 1 februari 2013
 • Vrije Universiteit Amsterdam – Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2018
 • Onafhankelijke deskundige Vlaamse Ouderenraad
 • Belgische vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van AGE platform Europe
 • Zorgraad Eerstelijnszone BALDEMORE en cluster PZON

Laatste periode van de loopbaan

 • Departementshoofd – departement Sociaal Werk K.H.Kempen Geel
 • Voorzitter Raad Vorming & Dienstverlening K.H.Kempen
 • Coördinator Universiteit Derde Leeftijd Geel
 • Docent ‘Ouderenbeleid en beleidsbeïnvloeding’ Banaba Ouderencoaching Thomas More Hogeschool Geel

Voordien

Lector K.H.Kempen Department Social Work:

 • Vakken:  •   Psychologie – Psychopathologie – Organisatiekunde – Organisatieverandering     
 • Coördinator Onderwijsontwikkeling K.H.Kempen
 • Coördinator Onderzoek Departement Sociaal Werk
 • Kwaliteitscoördinator  Dept. Sociaal Werk
 • Coördinator en oprichter Vlaams Onderzoeks- en Kenniscentrum Derde Leeftijd (VONK3)
 • Lector Katholieke Universiteit Leuven – deeltijds – lerarenopleiding Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Oprichter en coördinator Universiteit Derde Leeftijd K.H.Kempen vanaf 2002

Gastcolleges buitenland

 • 14-19.05.1995 Organizational behavior – Tessaloniki
 • 23-26.11.2000 Total Quality Management – Budapest – Elte University
 • 04.07.05.2003        Elte University Budapest  Quality, Management and organization development, three challenges. Budapest.
 • 28.01.2010 Introduction to appreciative inquiry – Relational practices in Social Work – MACESS Maastricht
 • 22-26.08.2010. Training Tuning methodology in Utena Collega Lithuania.
 • 26-30.04.2011 Quality management in Higher Education – Vilnius Cooperative College- Vilnius
 • Intensive programme Pro-Acte – Helsinki march 2012 – Antwerp 2013 –  Qualitative ageing in an inclusive society

 ONDERZOEK

 1. Cuyvers, G. (1985).De maatschappelijke marginalisering van slachtoffers van misdrijven. Doctoraat Criminologie, K.U.Leuven.
 2. Cuyvers, G. (1992).Kijkgedrag en behoeften van televisiekijkers in de Kempen.  Jan-juni 1992  – IVEKA
 3. Cuyvers, G. (1992). De onderwijsloopbaan van studenten in het Sociaal Hoger Onderwijs.   sept 1988 – aug 1992 –   Samenwerkingsproject Sociale Hogeschool Antwerpen, Brussel en Geel met NVKHO Brussel
 4. Cuyvers, G. (1996) De behoeften en verwachtingen van toekomstige bejaarden. Juli 1995-oktober 1996 – RVT De Witte Meren Mol
 5. Cuyvers, G. & Opsteyn, A. (1998). De verwachtingen van de inwoners van Geel over het vernieuwd  marktplein – Stadsbestuur Geel 1998.
 6. Cuyvers, G. (1997). Pathologisch gedrag bij demente bejaarden – 1997 – Onderzoek van een dementenpopulatie in RVT ‘De Bijster ‘ te Essen naar aanleiding van veranderingen in de omgevingsfactoren.
 7. Cuyvers, G. (1999). De rol van de familie in de zorg voor dementerende bejaarden. RVT De Bijster Essen.
 8. Cuyvers, G. & Kavs, J. (2000). De functie animatie in rusthuizen – onderzoek Ministerie Vlaamse Gemeenschap
 9. Cuyvers, G. & Kavs, J. (2001). De behoeften van allochtone bejaarden aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen – Ministerie Vlaamse Gemeenschap.
 10. Cuyvers, G. & Pintelon, A. (2002). Beeldvorming over de zorgberoepen. Ministerie Vlaamse Gemeenschap.7
 11. Cuyvers, G. (2002). Ontwikkeling van integrale kwaliteitszorg – casestudie. KHK Geel.
 12. Cuyvers, G. & Kavs, J. (2003). Leefbaar wonen in Olen. OCMW Olen .
 13. Cuyvers, G. & De Clercq, L. (2004) Psychologische en existentiële behoeften van zorgvragers en zorgverleners. Provinciebestuur Antwerpen.7
 14. Cuyvers, G. & Pintelon, A. (2005) Care for the aged at risk of marginalization (CARMA) – 5de Kaderprogramma Europese Commissie  2003-2005.
 15. Cuyvers, G. & De Clercq, V. (2006). Supported Employment.
 16. Cuyvers, G. & Pintelon, A (2007). MEGA – Ouder wordende mensen en hun mogelijkheden tot empowerment inzake gezondheid en autonomie.  PWO- onderzoek KHK Geel).
 17. Cuyvers, G., Geudens, L. & Wuestenberghs, V. (2008) Kwetsbare ouderen. Provincie Vlaams Brabant.
 18. Cuyvers, G. & Lommelen, L. ( 2009). Mantelzorgers onder druk. PWO- onderzoek KHK Geel.7
 19. Demaerschalk, E, Hermans, K.,  Cuyvers, G. & Van Audenhove, C. (2009). Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG.
 20. Groenen, A. & Cuyvers, G. (2009). Aanklampend werken bij partnergeweld. Een explorend onderzoek in drie CAW’s.

Maatschappelijke dienstverlening

 • Begeleiding  van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie – Brussel  bij de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem en een zelfevaluatie rapport 2003-2004
 • Visitatiecommissies VHLORA
  • Ergotherapie (Ehsal, KHBO, Hogeschool Gent, Artevelde)
  • Logopedie & audiologie (Lessius, Artevelde,KHBO, Hogeschool Gent)
  • Office management (Erasmus, KHMechelen, Plantijn, Katho)
  • Informatie (KHMechelen)
  • Industriële wetenschappen informatica (Hogeschool Gent)
 • Visitatiecommissies VLIR
  • Engelstalige manama rechten (KUL, VUB, UGent, KUB)
  • Criminologie (KUL, VUB, UGent)
  • Europacollege Brugge
  • Afrikaanse studies ( UGent)
  • Continental Theological Seminary (St Pieters Leeuw)
  • Urban studies (VUB)
  • Wijsbegeerte (KUL, UGENT, UA,VUB)
 • Cursussen en advisering in verband met kwaliteitszorg
  • Tuning expert – ontwikkeling “Framework for the social sciences” – Bilbao 2009
  • Tuning expert voor Social Work – Project Litouwen 2010-2012
  • Tuning expert – coaching Utena College – Litouwen 2010
  • Kwaliteitsontwikkeling  Vilnius Cooperative College Strategic Development and Innovation Centre  2011
  • Coaching van de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten voor de pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom Antwerpen 2009-2010.
  • Begeleiding Externe evaluatie PBKO Brussel 2013-2014
 • Participatie in onderwijskundige organen
  •  Voorzitter en secretaris Visitatiecommissies VLHORA
  • Ministerie Vlaamse Gemeenschap- Voorzitter  werkgroep Basiscompetenties Humane Wetenschappen
  • Leerplancommissie Humane Wetenschappen VKSO
  • Lid Visitatiecommissies  VLIR
  • Onderwijsraad K.H.Kempen
  • Expert Tuning  for social work